Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,

Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

 

 4031 Debrecen Széchenyi u. 60.

 Telefon: (52) 531-766
 Fax: (52) 412-191

 E-mail: titkarsag@szechalt-deb.edu.hu

 OM azonosító: 038515
 Intézményvezető: Pásku Tibor

        

 

 

 Hallássérült gyermekek

 ●óvodai nevelése

 ●általános iskolai oktatása              

 Súlyos beszédzavarral küzdő (halló) gyermekek

 ●óvodai nevelése

 ●általános iskolai oktatása 

 Kollégiumi elhelyezés lehetősége  

 Intézményünk 1903 óta látja el a kelet-magyarországi régiót (Hajdú-Bihar,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj- Zemplén és

 Békés megye).


Tájékoztató a 2021/2022. tanév kezdetéről

A 2021/2022. tanév első tanítási napja: szeptember 1. (szerda).

A tankönyvek kiosztására és a tanév eleji adminisztráció elvégzésére, valamint a

kollégiumba történő beköltözésre 2021. augusztus 31-én (kedd) 12 órától 18 óráig kerül sor.

Ekkor történik meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a Kormány által

biztosított ingyenes tanszercsomagok kiosztása is.

Tanévnyitó ünnepség időpontja: 2021. szeptember 1. (szerda) 9 óra (csak a tanulók részvételével). 


 Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő! 

A 2021/2022. nevelési évre, tanévre a gyermekek/tanulók étkezésének megrendelésével kapcsolatos tájékoztató, illetve a benyújtandó nyomtatványok az alábbiakban találhatók.

 

A kitöltött igénylőlap benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig.

A benyújtás módja: az intézmény élelmezésszervezőjéhez kell e-mailben eljuttatni.

Az élelmezésszervező neve: Lakatos Éva

Telefonszáma: +36 30 240-1353

E-mail:  lakatos.eva@diminfo.hu

> Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2021-2022

> Hozzájáruló nyilatkozat

> 6. sz. melléklet

> 8. sz. melléklet

> 9. sz. melléklet


Beiratkozáshoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőség

 Az általános iskolai beiratkozás folyamata során postai úton megküldtük a felvételi határozatokat a szülők/törvényes képviselők részére.

A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a levelet) számított 15 napon belül élhet a jogorvoslat lehetőségével.

 

A jogorvoslati (felülbírálati) kérelmet a következő formanyomtatványon lehet benyújtani:

> nyomtatvány

 A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja lehet:

-      e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)

-      postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).

 


 TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

 

Köszönjük, hogy az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola  KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

 

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő/törvényes képviselő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a BÁI felületen a kötelező felvételt biztosító (körzetes) általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az Ön által első helyen választott általános iskolánál, amely jelentkezés/beiratkozás a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 kizárólag telefonon (52/531-766) vagy emailben (titkarsag@szechalt-deb.edu.hu) egyeztetett időpontban mindkét napon 8-19 óra között.

Orrot és szájat eltakaró szájmaszk és kézfertőtlenítés kötelező!

Az intézmény beiskolázási körzete Hajdú-Bihar Megye közigazgatási területe.  A beiratkozás feltétele az illetékes Szakértői Bizottság által történő intézménykijelölésről szóló dokumentum rendelkezésre állása!

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig dönt az intézményvezető a gyermek felvételéről és ezután küldi el a tájékoztatását Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermek oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Debreceni Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. 


 Beiskolázás 2021/2022. tanév

Tákoztató

A tankerületi fenntartású debreceni általános iskolákba rténő jelentkezésről

 

2021/2022. tanév

   

Tisztelt Szülő/rvényes képviselő!

 

A  nemzeti  znevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  45.  § (1) bekezdésében foglaltak alapján Magyarorsgon az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intéznyes neves-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.

napjáig a hatodik élevét betölti, tankötelessé válik.

  

Debrecen lakott területe több általános iskolai beiskolázási körzetcsoportra tagolódik, ahol minden lakókörzet felvételi kötelezettségét több - a területen belül működő általános iskola biztosítja. Ezáltal a szülő/törvényes képviselő az adott körzeten belül több iskola közül választhat iskolát gyermekének. Körzetcsoporton belül nincs megkülönböztetés az iskolák között, tehát ezek az általános iskolák a lakókörzetben állandó lakcímmel rendelkező gyermeknek kötelező felvételt biztosítanak a szabad férőhelyekre.

 

Általános iskolai körzetek csoportjai

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Debreceni Bocskai István Áltanos Iskola

Debreceni Karácsony ndor Áltanos Iskola

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola

Szoboszlói Úti Áltanos Iskola

Csakerti Áltanos Iskola

Debreceni Hatvani István Áltanos Iskola Debreceni Hunyadi János Áltanos Iskola Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola

Debreceni Dózsa György Áltanos Iskola Vénkerti Általános Iskola és AMI

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI

Debreceni  Vörösmarty  Mihály Általános Iskola  és AMI

Epreskerti Általános Iskola

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi

Úti Taginzménye

Debreceni Petőfi ndor Általános Iskola

 

 

Nem tartozik egyik körzetcsoportba sem, nincs körzeti felvételi kötelezettsége az alábbi két iskolának:

-Ibolya Utcai Általános Iskola és a

-Lilla Téri Általános Iskola.

 

Azokban az iskolákban, ahol egyes induló első oszlyokban speciális képzések folynak rosi beiskolázási feladatot látnak el, körzeti felvételi kötelezettségük nincsen. Ilyenek az alábbi osztályok:

 

-Debreceni Bocskai István Általános Iskola: sport vagy német orientáltságú oszlya

-Debreceni Dózsa György Általános Iskola: magyar-német két tatási nyelvű oszlya

-Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola természettudományos orientáltságú oszlya

- Debreceni Hunyadi János Általános Iskola: sport orientáltságú oszly (úszás)

-Debreceni  Kazinczy  Ferenc  Általános   Iskola  és  Alapfokú  Művészeti   Iskola sport

  orientáltságú oszly

-Debreceni  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola:  sport

  orientáltságú oszly (floorball)

-Epreskerti Általános Iskola: informatika emelt szintű oszlyok közül egy oszly

-Hallássérültek  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intéznye,  Óvoda,  Általános

  Iskola és Kollégium: ép hallású, logopédiai terápiára szorulók részére

-Ibolya Utcai Általános Iskola: valamennyi oszlya

- Lilla Téri Általános Iskola: valamennyi oszlya

-Szoboszlói Úti Általános Iskola: az induló oszlyok közül egy angol emelt szintű oszly

 

Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagiai nevese-oktatása történik az alábbi intéznyekben (kijelt intézny):

 

- Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagiai Módszertani Intézny, Általános

Iskola, KészségfejleszIskola és Kollégium- Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola speciális oszlya (autista gyermekek)

-Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Debrecen, Lóverseny

utcai telephely)

-Hallássérültek  Egységes  Gyógypedagógiai  dszertani  Intéznye,  Óvoda,  Általános

Iskola és Kollégium

 

Inkluzív neves-oktatás folyik az alábbi intéznyek egyik induló első oszlyában:

-Debreceni Dózsa György Általános Iskola

-Debreceni Hatvani István Általános Iskola

-Ibolya Utcai Általános Iskola

 

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Debreceni Tankerületi zpont a honlapjá (kk.gov.hu/debrecen),   a általa   fenntartot intéznye honlapjain továbbá   a

 debrecen.hu oldalon tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt.

 


Tisztelt Szülő/rvényes Képviselő!

 

Tákoztatjuk Önöket, hogy a tankerületi fenntartású debreceni skhelyű általános iskolákba rténő jelentkezés rendje a korábbiakban már kialakult és jól működő gyakorlathoz képest változni kényszerül, tekintettel a pandémia miatti veslyhelyzetben alkalmazott járnyügyi intézkedésekre.

 

Lényeges  változás  a  JELENTKEZÉSI  LAP erhetőségének  és  leadásának  módjában  van  .

 

A tankerületi fenntarsú általános iskolai jelentkezéshez a szülőnek/törvényes képviselőnek jelentkezési lapot, és adatkezelési hozzáruló nyilatkozatot kell kitöltenie. A JELENTKEZÉSI LAP  és  Adatkezelési hozzájáruló  nyilatkozat  erhe a  Debreceni  TankerületKözpont honlapján (kk.gov.hu/debrecen), az általa fenntartott általános iskolák honlapjain, valamint a debrecen.hu oldalon.

 

A kitöltött JELENTKEZÉSI LAP-ot és Adatkezelési hozzájáru nyilatkozatot, továbbá a

csatolt mellékleteket a szülők/törvényes képviselők a Jelentkezési lapon első helyen

megjelt általános iskolába juttatják el elsősorban online módon az alábbiak szerint:

-szkennelve (a szük/törvényes képviselők aláírásával ellátva) e-mail-ben az iskola

honlapján feltüntetett – lön erre a lra – létrehozott e-mail címre, vagy

 

Jelentkezési lap és az Adatkezelési hozzájáru nyilatkozat űrlapként kitölthető

elektronikusan is. Ezeket kitöltve, a mellékleteket fényképezve e-mail-ben az iskola

honlapján feltüntetett – lön erre a lra – létrehozott e-mail címre.

Amennyiben online módon nincs lehetősége tobbítani a dokumentumokat,

úgy postai úton ldje meg (javasolt könyvelt küldeményként) azokat az iskola címére.

A jelentkezések belsének határideje minden esetben:  2021. február  19.  (péntek )

 

A JELENTKEZÉSI LAP- ot a tankerületi  fenntartású általános iskolába  jelentkező gyermekekről kell kitölteni. (Nem kell kitölteni pl.:további egy évig óvodai nevelésben marad az Oktatási Hivatal végleges harozata alapján, külföldön teljesíti tankötelezettségét, nem tankerületi iskolában kezdi tanulmányait, nem Debrecenben teljeti tankötelezettségét.)

 

A tankötelezettséggel kapcsolatosan 2020. január 1-jétől halyba lépett jogszabályi változások alapján a szülőnek/törvényes képviselőnek lehetőse van arra, hogy gyermeke tankötelezettsége teljesítésének halasztása iránt, vagy teljesítése 6 éves kor etti megkezdése iránt kérelemmel forduljon az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH).

Kérjük, a Jelentkezési lapon feltétlel jelezze, ha ilyen relmet nyújtott be az OH- hoz,

és annak végleges döntését g nem kapta meg.

 

Jelentkezési lapot az OH döntésére vá gyermekek esetében is célszerű kitölteni.

Amennyiben az OH végleges döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig az

óvodában maradhat, úgy kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő a jelentkezési

lapon első helyen megjelt iskolában írásban azonnal jelezze ennek nyét.

 

A szülőnek/törvényes képviselőnek lehetősége van három lehetséges iskolát/osztályt megjelölni a Jelentkezési lapon. A három megjelt iskola/oszly egyben a jelentkesi szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott iskola/oszly körzetes, nem körzetes vagy városi beiskolázású.

Amennyiben városi beiskolázá oszlyba kéri a gyermek felvételét és esetleg helyhiány miatt a választott oszlyba a gyermek nem nyer felvételt, kérem feltétlel jelje, hogy   kéri-e az iskola másik osztályába a gyermek felvételét. Csak ilyen esetben szerepelhet az adott iskola

megnevezése kétszer a Jelentkezési lapon.

 

Fontos, hogy a Jelentkezési lapon, kizárólag abban az esetben ltse ki Tartózkodási hely, valamint  az  alatta  lévő  Bejelentési  idő  sorokat,  amennyiben  lakcímkártyáján  szereplő tarzkodási helyen lakik életvitelszeen.

 

A jogszabályok értelmezik az életvitelszerű ott lakás jelentését. Eszerint:

22. § (7) életvitelsze ott lakásnak minősül, ha a tanu a kötele feltelt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok szelyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentke tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tént akként igazolja, hogy a felszólítás kézheztelétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes dőnőtől származó, a dőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a dőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója  az  általa,  illetve  a  fenntartó  által  szervezett  bizottság  által  javasolt  legalább  t időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a

családlátogatást,  akkor  lelmezni  kell,  hogy  a  tanuló  nem  életvitelszerűen  lakik  a  kötelező feltelt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai feltel megtagadható. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intéznyek működéséről és a znevelési intéznyek névhasználatáról 22. § (7)-(8) bekezdés)

 

A kitöltött Jelentkezési laphoz, adatkezelési hozzáruló nyilatkozathoz mellékletként kell csatolni

a települési önkornyzat jegyzőjének a gyermek  trányos helyzetének  fennállását megállató

határozatát, illetve a gyermek  különleges  helyzetének   (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §

(7) bekezdés szerinti  igazolását a d) pont kivételével.

 

Künleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

 szülője, testvére tarsan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézny tanulója,   vagy

 munkáltatói  igazolás  alapján  szülőjének  munkahelye  az  iskola  körzetében található, vagy

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

Az  iskola  igazgaja  írásban  érteti  a  szülőt/törvényes  képviselőt,  hogy  tudja-e  fogadni  a jelentkező gyermeket az indu első osztályba. A helyhny miatt elutasított gyermekek jelentkezése a második (szükség esetén harmadik) helyen megjelölt iskolába lesz továbbítva.

A  beiratkozást  abban  az  általános  iskolában  kell  majd  a  későbbiekben  megtenni,  ahonnan  a

szülő/törvényes képviselő a felvételről szóló értesítést kapja.

  

Debrecen, 2021. január 29.

 Jelentkezési lap 2021 űrlap

A jelentkezési lap benyújtható: beiskolazas.hallasserultek@szechalt-deb.edu.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolába történő felvételhez szükséges a szakértői

bizottság által kiállított szakértői vélemény!


Tisztelt Szülők!

A járványveszély miatt a 2020/2021. tanév kezdetétől, 2020. szeptember 1-től, a megszokottaktól

eltérő szabályokkal próbálunk vigyázni az óvodánkba és iskolánkba járó gyermekek, tanulók egészségére.

A család és az iskola közös felelőssége, hogy a járványveszély ellenére az óvodai nevelés és az

iskolai oktatás a hagyományos formában folyhasson.

Ennek érdekében kérjük a szülőket/gondviselőket, hogy a következőket figyelembe venni szíveskedjenek:

Óvodába, iskolába csak egészséges gyermeket engedjenek.

Ha a gyermeken betegség tüneteit tapasztalják, telefonon konzultáljanak a háziorvossal,

és ennek figyelembevételével döntsenek arról, mehet-e gyermekük óvodába, iskolába.

Az egészségvédelem érdekében – átmenetileg – korlátoztuk az intézmény épületeibe

történő  belépést:

Csak az óvodás gyermekek, iskolai tanulók, intézményi dolgozók léphetnek be. Rajtuk kívül más

személy csak külön engedély birtokában jöhet be az épületbe.

Az óvodás gyermekeket és az első évfolyamos tanulókat az intézmény munkatársai a főépület

bejárati ajtajánál átveszik és elkísérik az óvodába, illetve az iskolai tanulók gyülekezési helyére.

Amennyiben elkerülhetetlen az ügyintézés jellege miatt a belépés az épületbe

(és erre engedélyt kapott a belépni szándékozó), az kézfertőtlenítés után, szájat és orrot

eltakaró arcmaszkban lehetséges.

Az intézmény dolgozóin kívül más személy gépkocsival nem hajthat be az intézmény területére,

csak ha külön engedéllyel rendelkezik (ez vonatkozik a szülőkre is és a támogatószolgálatokra is).

Az óvodai foglalkozásokat követően, illetve a tanítás utáni távozáskor az intézmény munkatársai

kísérik le a gyermekeket a bejárati ajtókhoz, ahol a szülő várakozik.

A tanulók az intézmény meghatározott területein tartózkodhatnak, biztosítva azt, hogy minél

kevesebb személlyel kerüljenek kontaktusba.

Törekszünk biztosítani a másfél méteres távolság betartását.

Hagyományos szülői értekezletekre ősszel nem kerül sor, az osztályfőnökök egyéb csatornákon

veszik fel a kapcsolatot a szülőkkel, és tájékoztatják Önöket a részletesebb szabályokról,

és a szükséges tudnivalókról.

Megértésüket és támogató együttműködésüket köszönjük!

 

Pásku Tibor

intézményvezető


    Iskolai film

      

  

 

 

Iskola elérhetősége:

OM azonosító: 038515

4031 Debrecen

Széchenyi utca 60

Telefon: (52) 531- 766

Fax: (52) 412-191

titkarsag@szechalt-deb.edu.hu

Intézményvezető:

Pásku Tibor